Magnetni i nemagnetni zaptivači se koriste za ugradnju u rashladne uređaje. Zaptivači su izrađeni primenom visoko - tehnoloških metoda proizvodnje. Saradnja sa našim partnerima obuhvata razvoj novih zaptivača uključujući stručno savetovanje, razvoj novih alata , izradu uzoraka sve do uvođenja novih zaptivača u redovnu proizvodnju. Zaptivači su izrađeni od posebnih, ekološki ispravnih najsavremenijih materijala i obezbeđuju visok nivo funkcionalnosti i energetske efikasnosti većine modernih frižidera.

Turna Plastik d.o.o, u Valjevu je kćerka firma slovenačke firme Turna d.o.o, iz Šoštanja u Sloveniji. Osnovna delatnost firme Turna d.o.o. je proizvodnja komponenata za belu tehniku. Turna d.o.o. ostvaruje saradnju sa Gorenjem kao i sa drugim evropskim i svetskim proizvođačima aparata za domaćinstvo. U Turni d.o.o. razvijamo i proizvodimo magnetne i nemagnetne zaptivače, šarke za šporete, grejače za pećnice kao i vakuumsko izolacione panele Turvac. Turna Plastik d.o.o. je specijalizovana za proizvodnju zaptivača za frižidere i zamrzivače.

Copyright © 2013 Turna Plastik, d.o.o..